06-37603272 info@vitalique.nl

HR management & Vitaliteit

Vitaliteit leidt tot minder verzuim, productievere medewerkers en duurzame gedragsverandering. Ik kijk niet alleen naar leefstijlfactoren, maar ook naar mentale factoren. Zo zorgen we samen voor duurzaam resultaat. Ik geloof dat wanneer een medewerker vitaal is, de organisatie ook vitaal is. 

Vitaliteit gaat, net als duurzame inzetbaarheid, over de mate waarin de medewerker nu en in de toekomst fit en energiek aan het werk kan blijven. Daarbij zijn motivatie, ontspanning, voldoende beweging en gezond eten en drinken belangrijk voor vitale medewerkers. Dat geldt ook voor een goede werk-privébalans.

Quickscan Organisatie in Balans™

De Quickscan Organisatie in Balans™ is een uniek instrument dat is ontwikkeld door MARK Leefstijl & Vitaliteit. Het is een vijf-dimensionale scan gericht op de factoren die de vitaliteit bepalen van ieder team, afdeling of organisatie. De Quickscan biedt een organisatie de kans om de pijnpunten binnen teams of organisaties inzichtelijk te maken en deze knelpunten te transformeren naar duurzame en door de medewerkers gedragen oplossingen.

De Quickscan kan worden ingezet voor iedere unit en in iedere organisatie die duurzaam succesvol wil zijn. De scan wordt ingezet bij het optimaliseren van de samenwerking tussen en binnen teams en voor resultaatverbetering binnen een complete businessunit of hele organisatie. Een ideaal vertrekpunt voor het vormgeven van vitaliteitsmanagement binnen organisaties.

Gecertificeerd

Ik ben gecertificeerd als MARK Quickscan-trainer en kan als procesbegeleider binnen teams en organisaties de Quickscan uitvoeren. De Quickscan mag in organisaties uitsluitend door MARK gecertificeerde Quickscan-trainers worden aangeboden.